Invoering nieuwe vakbenamingen naar aanleiding van de modernisering van het secundair onderwijs uitgesteld

wo 7 juni 2023

De Vlaamse gemeenschap, die optreedt als subsidiërende overheid, erkent slechts een beperkt aantal vakken en specialiteiten. Deze noemt men de administratieve vakbena­mingen. De opsomming ervan vindt je het gemakkelijkste terug via de Databank Bekwaamheids­bewijzen.

Voor de personeelsaspecten is enkel de administratieve vakbenaming van belang. Dit geldt zowel voor de salaristoelage van de leraar als voor zijn rechtspositie: arbeidsovereenkomst; opdracht­melding; verwerven van recht op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur; vaste benoeming; terbeschikkingstelling, reaffectatie en wedertewerkstelling.

Toch komen in de schoolpraktijk heel wat méér vakbenamingen voor. Op pedagogisch vlak blijft immers de vrijheid behouden om les­uren intern een andere benaming te geven, bijvoorbeeld in de lessentabel, uurrooster, schoolagenda, rap­port enzovoort. In dat geval hanteert men pedagogische vakbenamingen, die kunnen afwijken van de administratieve vakbenamingen.

De invoering van de nieuwe vakbenamingen in de derde graad so én de concordanties die voor de leraars worden voorzien om hun rechten over te dragen vanuit de afgeschafte vakbenamingen naar de nieuwe vakbenamingen, worden met twee schooljaren uitgesteld. De nieuwe vakbenamingen zullen pas gebruikt worden met ingang van 1 september 2025. Tijdens het schooljaar 2024-2025 wordt een concordantieoperatie uitgerold.

Voorlopig worden dus geen wijzigingen aangebracht en zullen de administratieve huidige vakbenamingen nog verder blijven bestaan. Dit betekent dus dat voorlopig niets wordt gewijzigd. Ook onze lessentabellen werden online aangepast, dus de oude vakbenamingen zijn er weer in opgenomen.

Dit nieuwsbericht is een aanvulling op een eerder bericht uit de nieuwsbrief van donderdag 4 mei dat je hier kan lezen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio