Internaten die moeten sluiten omwille van het internatendecreet

wo 31 mei 2023

Hoewel we de schade hopen te beperken, houden we er rekening mee dat een aantal internaten mogelijk moet sluiten als gevolg van het internatendecreet. Wat betekent dat wanneer vervolgens de internaatsgebouwen waarop AGION de laatste jaren een subsidie heeft uitbetaald, niet langer voor onderwijs worden aangewend?

Wanneer een gebouw voor een onderwijsfunctie verlaten wordt maar er komt een andere gesubsidieerde onderwijsfunctie in, dan is er in principe niets aan de hand. Het bestuur doet er goed aan om de hele overdracht van de ene vzw naar de andere vzw (indien van toepassing) te regelen. Daarvoor kan het bestuur terecht bij de collega’s van het team infrastructuur van onze Dienst Bestuur & organisatie.

Maar wanneer een gebouw waarop of waaraan werken werden uitgevoerd met subsidies van AGION, niet langer wordt gebruikt voor onderwijs, dan treedt een terugvorderingsmechanisme in actie. De subsidie wordt teruggevorderd met een lineaire vermindering van het terug te vorderen bedrag naargelang het gebouw wel degelijk voor onderwijs werd ingezet. Voor de berekening van die periode rekenen we vanaf het begin van het schooljaar waarin het bestuur een principieel akkoord kreeg van de raad van bestuur van AGION. We rekenen tot het einde van het schooljaar waarin het feit zich voordeed dat aanleiding gaf tot de terugvordering.

Voor dossiers die werden goedgekeurd tot en met 31 augustus 2020 bedraagt die terugvorderingstermijn 20 jaar. Voor recentere dossiers is de terugvorderingstermijn op 30 jaar gebracht. Een uitzondering op die verlenging vormen de investeringen aan technische installaties waar de termijn van de terugvordering op 20 jaar gebleven is.

Door een wijziging van de Schoolpactwet werd op die terugvorderingsregel een uitzondering voorzien als de oorzaak van de terugvordering terug te voeren is naar een decretale bepaling met impact op het onderwijs in het algemeen. We hebben bepleit en bekomen dat die werkwijze ook van toepassing kan zijn voor internaten. Dat geldt dan enkel voor internaatsbesturen, die na alle mogelijke inspanningen en omwille van het internatendecreet tot het besluit komen dat zij de internaatsactiviteit niet kunnen aanhouden, er geen overnemer voor het internaat wordt gevonden en er geen mogelijkheid blijkt te zijn voor een andere onderwijsinvulling.

Zorg ervoor dat je de zoektocht naar een oplossing goed documenteert. Dat zal nodig zijn want elk dossier wordt individueel beoordeeld door de raad van bestuur van AGION.

Heb je hierbij nog vragen, neem dan contact op met een van de collega’s van het infrastructuurteam van onze Dienst Bestuur & organisatie.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio