Interessante website in verband met financiële geletterdheid

di 28 november 2023

Op financiele-geletterdheid.org/over/ website vind je oefeningen, lessen en lesteksten om je kennis over financiële zaken te verbeteren. De website is het resultaat van het project Financial Literacy @ School. Dit project werd gefinancierd door het Vlaams Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Het werd geleid door onderzoekers van KU Leuven en Universiteit Antwerpen.

Het project Financial Literacy @ School sluit niet alleen aan bij de sleutelcompententies van de eindtermen maar ook bij de internationale aanbevelingen om financiële educatie te integreren op school. Hiervoor werd wetenschappelijk onderbouwd en getest lesmateriaal ontwikkeld voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Dit lesmateriaal houdt rekening met verschillen tussen leerlingen binnen de klas (bijvoorbeeld in financiële kennis, vaardigheden, sociale achtergrond, leervoorkeuren en interesses). Differentiatie gebeurt heel concreet door het aanreiken van gedifferentieerde oefeningen, projectwerk of onderzoeksopdrachten.

Er is ook aandacht besteed aan het betrekken van ouders bij het leerproces. Aan ouders worden diverse instrumenten aangeboden zodat ze kunnen bijdragen aan de financiële geletterdheid van hun kinderen en tegelijkertijd ook werken aan hun eigen competenties van financiële geletterdheid.

Om leraren te ondersteunen, werd ook voor hen bijkomend lesmateriaal ontwikkeld. Dit materiaal omvat lesvoorbereidingen, verdere informatie over de lesinhoud om leraren bij te staan bij thema’s waar ze minder vertrouwd mee zijn en richtlijnen over de lesmethode.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio