We verwijzen door: Other Talk - Teaching Migration

Er bestaat best veel materiaal om rond burgerschapsvorming en/of duurzaamheidseducatie te werken. We helpen je het bos door de bomen te zien en wijzen je in deze toolbox de weg naar vindplaatsen van lesmateriaal dat je in het kader van inspirerend burgerschap kunt gebruiken.
Heb je zelf materiaal dat je graag wil delen? Neem zeker contact met ons op! Je vindt contactadressen onderaan de webpagina van inspirerend burgerschap.

Migratie is een fenomeen van alle tijden en raakt aan de dromen, kansen, bezorgdheden en levens van heel wat mensen. Het gesprek erover moeten we dan ook met de nodige zorg en nuance voeren. Jongeren willen meer over migratie praten in de klas, blijkt uit onderzoek van de KU Leuven en StampMedia.
Maar voor leraren is het geen evident onderwerp om te bespreken in de klas. Meningen lopen soms uiteen en zijn niet altijd gebaseerd op feiten. Caritas International en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)  sloegen de handen in elkaar voor het Other Talk - Teaching Migration project. Met dit project ondersteunen ze huidige en toekomstige leraren secundair onderwijs  om met thema's zoals migratie, vluchtelingen, diversiteit en mediawijsheid aan de slag te gaan. 
Hiervoor ontwikkelden ze een digitale leeromgeving voor huidige leraren en een toolbox voor leraren in opleiding.

Digitale leeromgeving leraren secundair onderwijs – Caritas International

sla link op in klembord

Kopieer

Sinds januari 2021 werd informatie verzameld om inzicht te krijgen over de bestaande noden in het secundair onderwijs rond de thema’s migratie, vluchtelingen, diversiteit en mediawijsheid. Op basis van de resultaten van onze nodenanalyse en focusgroepen met huidige leraren secundair onderwijs werd een digitale leeromgeving ontwikkeld.
De vijf leerlijnen bevatten lesmodules die telkens zo opgebouwd zijn dat de deelnemer eerst concrete kennis verwerft, gebaseerd op empirische data. Erna komen praktische tips en interactieve lesmethoden aan bod zodat de thema’s onderbouwd besproken kunnen worden binnen en buiten het klaslokaal. Wie zich graag nog meer verdiept, vindt op het einde van elke leerlijn een verzameling van kwalitatieve achtergrondinformatie en je wordt doorverwezen naar educatief materiaal per thema. Alles is op eigen tempo te doorlopen. Je kunt een persoonlijk certificaat krijgen als je een leerlijn doorlopen hebt en je kunt vragen stellen aan andere deelnemers of experten via een veilige chat.
Voor de inhoud van de leerlijnen werd zowel nieuw materiaal ontwikkeld als gebruik gemaakt van bestaand materiaal. Dit in samenwerking met experten en deskundige organisaties. Tijdens alle fases  van de ontwikkeling en testen werd rekening gehouden met de reële behoeften van leraren secundair onderwijs.

Toolbox lerarenopleiding secundair onderwijs – IOM

sla link op in klembord

Kopieer

Onderwerpen rond thema’s als migratie en diversiteit leiden vaak tot een gepolariseerd debat. Om toekomstige leraren beter voor te bereiden hiermee om te gaan in hun lessen ontwierp IOM vijf tools voor lerarenopleidingen secundair onderwijs.
Onderzoek rond framing door KU Leuvenonderzoek naar attitudes van jongeren over migranten en mensen op de vlucht door Stampmedia alsook onderzoek door IOM naar de noden van lerarenopleiders en student-leraren liggen aan de basis van de tools. Kennis, attitudes en vaardigheden vormen de belangrijkste bouwstenen. De tools werden ontwikkeld en getest in nauwe samenwerking met individuele lerarenopleiders uit universiteiten en hogescholen uit heel Vlaanderen en Brussel, en zijn publiek beschikbaar voor alle geïnteresseerde onderwijsinstanties en organisaties.
https://belgium.iom.int/other-talk-teaching-migration

Over deze databank

Wil je aan de slag in je klas rond inspirerend burgerschap? In deze toolbox vind je inspirerende werkvormen om zo met je leerlingen te starten! 
Werk je in het basisonderwijs? In de Zill-bib vind je een steeds groeiend aanbod aan praktijkvoorbeelden die aansluiten bij inspirerend burgerschap voor het basisonderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio