Inspiratiedocument rubric's Leerplan Moderealisatie

Uitgangspunten
De formulering van de doelstellingen in onderstaande tabellen gaat steeds uit van het bereiken van deze doestelling door de leerling. Onderstaande rubrieken en leerdoelen houden geen volgorde In.

Evaluatiecriteria
Bij het uitschrijven van de evaluatiecriteria is er voorgesteld om geen 0 te geven, omdat we uitgaan van een proces.
De leerling is aanwezig in de klas, dus moet hij/zij minstens een 1 krijgen. 
In het geval dat een leerling een opdracht helemaal niet uitgevoerd heeft, kan de leerkracht nog steeds beslissen om toch voor dat onderdeel een 0 te geven.

Onderstaande evaluatiecriteria zijn inspiratievoorbeelden

sla link op in klembord

Kopieer

Ruim Voldoende
Je behaalt op een zelfstandige manier een zeer goed resultaat, rekening houdend met alle aspecten van de opdracht. Je zet je gemotiveerd en doelgericht in tijdens je werkproces.

Voldoende
Je slaagt erin met hulp of herwerking een goed resultaat te halen. Verschillende onderdelen zijn verwerkt maar kunnen nog verder uitgediept worden, soms heb je maar een deel van de aspecten verwerkt. Zet je ook in om met tips en opmerkingen aan de slag te gaan.

Matig
Je behaalt een zwak resultaat, je hebt verschillende onderdelen onvoldoende verwerkt of niet genoeg uitgediept. Je hebt een basis om verder op te werken. Wees kritischer op je werk en zorg ervoor dat je alle elementen van een opdracht verwerkt.

Onvoldoende
Je behaalt een slecht resultaat. Je inzet is minimaal of nihil, je bent niet streng (kritisch) genoeg voor eigen werk. De verschillende onderdelen zijn niet verwerkt, onjuiste informatie, te weinig informatie en resultaat.
 
4          doelstelling bereikt – je werkt je opdrachten altijd volledig af – je kunt volledig zelfstandig werken
3          doelstelling bijna bereikt – je werkt je opdrachten meestal volledig af – je kunt gedeeltelijk zelfstandig werken – je hebt nog enkele tips nodig
2          doelstelling niet volledig bereikt – je kunt niet volledig zelfstandig werken – je werkt de taken nog niet voor de helft af – je kan moeilijk aan de slag zonder hulp van de leerkracht
1           doelstelling nog niet bereikt – je kunt nauwelijks zelfstandig werken – je doet weinig tot niets om je de taken/opdrachten uit te voeren
0          doelstelling niet bereikt – je kan niet zelfstandig werken – je doet niets, je weigert de taken/opdrachten uit te voeren
 
4   Overstijgt de verwachting extra inzet, een uitdieping van de LPD, een persoonlijke argumentatie, …
3   Volgens de verwachting  komt overeen met het gevraagde t.o.v. de LPD
2   Benadert de verwachting, er net door
1   Beneden de verwachting, er niet door

×
Kijkt als...
Niveau
Regio