Inspiratie voor de schooleigen lessentabel en opdrachtverdeling van het leerplan Koetswerk
  • Inspiratie voor de schooleigen lessentabel en opdrachtverdeling van het leerplan Koetswerk

Het leerplan Koetswerk (III-Koe-a) vraagt planning en organisatie.
De vele beschikbare uren in de minimummodellessentabel (32 graaduren) worden toegekend aan een lesvak, een leraren(team), een labo of praktijkruimte ... Ter ondersteuning van de planning en organisatie is er een document met overwegingen in functie van het leerplan over inhoudelijke aspecten, complementaire uren, pedagogisch-didactische werkvormen, leerling- en leraarperspectief en samenstelling lerarenkorps. Ten slotte zijn enkele voorbeelden van mogelijke schooleigen lessentabellen opgenomen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio