Inspiratie LPD 3: De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem...
  • Inspiratie LPD 3: De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem...

Zoek je wat inspiratie voor dit doel van de overkoepelende vaardigheden? Lees dan verder.

LPD 3: De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem of een uitdaging door wetenschappen, technologie of wiskunde geïntegreerd aan te wenden in de context van beweging en sport. 

MD 06.12: De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem door wetenschappen, technologie of wiskunde geïntegreerd aan te wenden.

  • Het maken van tornooischema's met behulp van een App, bijvoorbeeld tornooischema's maken MOEV (link met LPD 40 +).
  • Het (anders of opnieuw) indelen van groepen, bijvoorbeeld Teamshake (link met LPD 40 +).
  • Het ontwerpen van materiaal voor sport en spel bij mensen met een beperking (link met LPD 27). 
  • Het maken van taakkaarten of een oplossing vinden om duidelijkheid te scheppen voor anderstaligen (link met LPD 26). 
  • Het ontwerpen van aanpassingen voor fietsen in functie van de doelgroep, bijvoorbeeld kinderen, kleuters… (link met LPD 27 en LPD 38 +)

×
Kijkt als...
Niveau
Regio