Inspiratie didactische uitrusting Gezondheidszorg

Dit document biedt inspiratie bij de infrastructuur en het didactisch materiaal binnen de studierichting Gezondheidszorg. Het is een opsomming van het meest logische materiaal waarmee leerlingen zullen werken, dus ruimer dan het minimale overzicht zoals in het leerplan is opgenomen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio