Inspiratie bij het vertalen van leerplandoelen

Om de leerplandoelen te vertalen in een uitdagend aanbod kunnen deze inspiratiedocumenten ondersteunend zijn.

De leerplannen laten ruimte aan scholen, lerarenteams en leraren om deze te vertalen in een uitdagend aanbod. Ter ondersteuning worden in deze documenten met leerinhouden als suggestie gegeven bij een selectie van een aantal leerplandoelen. Je kunt onderstaande documenten gebruiken om de bestaande leermiddelen zoals handboeken, e- learning pakketten …  te evalueren en screenen op bruikbaarheid binnen een bepaalde studierichting/finaliteit of om nieuwe leermiddelen uit te werken. Dit document is van toepassing voor meerdere studierichtingen in D- en D/A-finaliteit.

Om de vernoemde leerplandoelen te realiseren volstaat het om de items uit de rubriek “Inspiratie voor het vertalen van het leerplandoel” te behandelen. Je krijgt in de rubriek “Suggestie om verder te gaan dan het leerplandoel“ een aantal mogelijkheden om verder te gaan dan wat minimaal wordt verwacht. Er wordt gerekend op de professionaliteit van de vakleerkracht om bewust een contextrijk aanbod te realiseren bestaande uit basisleerinhouden aangevuld met extra’s.

Er is een document ter beschikking per cluster van leerplandoelen, de titel geeft de cluster aan.
Voel je vrij om deze inspiratie te gebruiken bij het uitwerken van een gepast aanbod in functie van finaliteit en de studierichting.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio