Inschrijvingen met aanmeldingsprocedure gewoon basisonderwijs

wo 8 februari 2023

Het schoolbestuur in het gewoon basisonderwijs dat gebruik maakt van een aanmeldingsprocedure voor inschrijvingen voor 2023-2024 bepaalt uiterlijk op 15 februari 2023 een capaciteit (het maximale aantal leerlingen) voor elke school en vestigingsplaats, en eventueel geboortejaar of leerjaar per school of per vestigingsplaats.

Het maakt vóór de start van de aanmeldingsperiode, dus voor 28 februari 2023, voor zijn scholen de capaciteit(en) bekend aan alle belanghebbenden (leerlingen, ouders, CLB, andere scholen, intermediairs, lokale besturen …).

  • Het schoolbestuur maakt hiervoor best maximaal gebruik van de eigen communicatiekanalen (bv. eigen website, elektronische nieuwsbrief …).
  • Een schoolbestuur kan bij het bekendmaken van de capaciteit(en) ook gebruik maken van de netwerken en de communicatiekanalen van andere lokale partners (vb. website LOP …).
  • Een schoolbestuur met scholen gelegen in LOP-gebied deelt de capaciteit(en) ook mee aan het LOP.

Voor het bekendmaken van de vrije plaatsen (het aantal plaatsen waarin een inschrijving kan worden gerealiseerd) voorziet de regelgever minstens in volgende momenten:

  • (indien van toepassing) voor de start van de inschrijvingen of de aanmeldingen van de voorrangsgroepen
  • voor de start van de aanmeldingsperiode (28 februari 2023)
  • voor de start van de vrije inschrijvingsperiode (23 mei 2023)

Voor scholen gelegen in het werkingsgebied van een LOP communiceert het schoolbestuur de resterende vrije plaatsen minstens aan het LOP, en respecteert daarbij de binnen het LOP gemaakte afspraken.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio