Inschrijvingen IDP 2024 open vanaf 1 december

wo 29 november 2023

Van 1 december 2023 tot en met 10 maart 2024 kunnen directeurs en ICT-coördinatoren zowel voor het vierde als het zesde leerjaar inschrijven om deel te nemen aan IDP 2024. Elke school kan kiezen van welke leergebieden en hoeveel toetsen en proeven ze willen afnamen. Die keuze maak je als school op het moment van afname en hoef je niet door te geven.

Toetsen voor einde basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Elke school is verplicht om op het einde van het basisonderwijs minstens drie leergebieden te evalueren aan de hand van gevalideerde toetsen. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen bieden we voor het schooljaar 2023-2024 de keuze uit gevalideerde toetsen voor zeven leergebieden. Zoals vorig schooljaar zijn er toetsen voor Frans, lichamelijke opvoeding, mens & maatschappij, Nederlands, wetenschappen & techniek en wiskunde. Nieuw dit schooljaar is een gevalideerde toets voor muzische vorming met inbegrip van een praktische opdracht! 
In dit brede aanbod kiezen we per leergebied een scherpe focus. De geselecteerde leerinhouden evalueren we in de diepte.

Andere proeven om gestandaardiseerd te evalueren, zowel voor het vierde als het zesde leerjaar

sla link op in klembord

Kopieer

Ook dit schooljaar stellen we opnieuw een aantal gestandaardiseerde proeven voor het vierde leerjaar ter beschikking om vrijblijvend te evalueren. Scholen kunnen kiezen tussen verschillende proeven voor mens & maatschappij, Nederlands, wetenschappen & techniek en wiskunde.

Om je de kans te geven een leerinhoud opnieuw te evalueren, worden ook de gevalideerde toetsen van de voorbije jaren ter beschikking gesteld als gestandaardiseerde proeven voor het zesde leerjaar om vrijblijvend af te nemen.

Bij de keuze kun je rekening houden met prioriteiten die je als school hebt gesteld, met lopende trajecten, met evoluties die je in kaart wil brengen … Deze toetsen stellen we zowel online als op papier ter beschikking.

Planning

sla link op in klembord

Kopieer

De concrete planning voor dit schooljaar vind je terug op de evaluatiebox. We stelden ook een IDP-tijdlijn op. Deze geeft je in een oogopslag een chronologisch overzicht van IDP, zowel voor het vierde als het zesde leerjaar.

Vanaf 1 december kun je je school inschrijven!

sla link op in klembord

Kopieer

Ben je directeur of ICT-coördinator? Dan kun je tot en met 10 maart 2024 zowel de klassen van het vierde als van het zesde leerjaar inschrijven via de themapagina evaluatiebox basisonderwijs. Bij de inschrijving kies je voor online afname of voor afname op papier. Je maakt per leerjaar een keuze voor alle deelnemende klassen. De praktische opdrachten stellen we online ter beschikking maar kun je ook afnemen als je inschrijft voor afname op papier.

Wil je meer weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Voor wie wil, bieden we in februari 2024 online informatiesessies aan over de evaluatiebox en IDP 2024. Meer info volgt via de algemene nieuwsbrief.

Meer informatie vind je op de website bij praktische informatie en veelgestelde vragen. Met andere vragen en bij problemen kun je terecht bij onze helpdesk:

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio