Inschrijven: fysiek of digitaal?

di 28 maart 2023

Op basis van een recent overleg met AGODI moeten we op de vraag of inschrijvingen fysiek dan wel digitaal kunnen gebeuren, vandaag een meer genuanceerd antwoord geven. Op zich verbiedt het decreet niet dat inschrijvingen digitaal zouden gebeuren. Toch vinden ze best fysiek plaats. De decreetgever acht het immers raadzaam om in een fysiek contactmoment tussen school en de ouder/leerling te voorzien. In die geest is de digitale akkoordverklaring van het pedagogisch project en schoolreglement zoals die in tijden van corona bestond niet behouden en is de ondertekening gevraagd. Met een vinkje op een digitaal formulier is de inschrijving dus niet gerealiseerd.

Digitale inschrijving

sla link op in klembord

Kopieer

Digitale inschrijvingen zijn enkel mogelijk via een authentieke digitale handtekening. Dit betekent dat deze handtekening met een gekwalificeerd middel is aangemaakt en dat deze gebaseerd is op een gekwalificeerd certificaat. Meer hierover lees je op deze pagina van de Vlaamse overheid. Dergelijke gekwalificeerde digitale handtekening zou voldoende juridische garanties moeten bieden voor de identiteit van de ondertekenaar. Er werd lang gedacht dat dit voor scholen moeilijk te implementeren zou zijn. Nu geven scholen echter het signaal wel met deze handtekening te willen werken.

Fysieke inschrijving

sla link op in klembord

Kopieer

Toch blijven er heel wat argumenten over om de inschrijvingen fysiek te laten verlopen:

  • wanneer je ervoor zou kiezen om digitaal in te schrijven, moet de school sowieso ook voorzien in de mogelijkheid om fysiek in te schrijven.
  • Zo krijg je twee procedures naast elkaar, wat de rechtszekerheid van de inschrijving niet ten goede komt, vooral bij capaciteitsdruk. Het tijdstip van inschrijving is het tijdstip van ondertekening. Correcte chronologie bepalen is dan niet eenvoudig. Daarenboven kunnen de softwaresystemen het uur van ondertekening niet capteren. Dat zorgt dan eigenlijk voor veel meer extra planlast. Fysieke inschrijvingen daarentegen geven wel de zekerheid van een ééntrapsprocedure.
  • Het werken met een authentieke digitale handtekening houdt het risico in dat sommige ouders uit de boot vallen. Niet iedereen heeft toegang tot deze manier van handtekenen. Deze ouders moeten dan op de hoogte zijn dat ze ook fysiek kunnen inschrijven. Twee systemen hanteren vraagt dus ook een duidelijke communicatie. Nieuwe ouders hebben vooral nood aan een zo eenduidig mogelijke procedure.
  • Als katholieke dialoogschool zien we het inschrijvingsmoment als een onthaalmoment. Het is een uitgelezen eerste kans tot ontmoeten en zorg. We zien dit moment dan ook graag zonder uitzondering openstaan voor alle ouders.

Conclusie

sla link op in klembord

Kopieer

Gelet op bovenstaande argumenten blijven we dus ons advies aanhouden om fysieke inschrijvingen te organiseren.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio