Inhouden maatschappelijke vorming

do 2 maart 2023

Sinds een aantal weken zijn leerplancommissies volop aan de slag om leerplannen voor de derde graad te ontwikkelen, ook voor maatschappelijke vorming. Tegen de paasvakantie mag je het ontwerpleerplan voor de derde graad verwachten. Na de paasvakantie starten we vanuit een Vlaanderenbrede visie met (online) initiatieven om je te informeren via ons leerpad dat je zal kunnen terugvinden op de PRO.-site.

Op basis van de nieuwe minimumdoelen die nog in ontwikkeling zijn, wijzigt er een en ander in de items die in het leerplan maatschappelijke vorming aan bod komen:

  • Ruimtelijk en historisch bewustzijn blijven belangrijke onderdelen van het leerplan maatschappelijke vorming van de tweede en de derde graad.
  • Voortaan zal ook het beperkte aantal nieuwe minimumdoelen voor natuurwetenschappen worden opgenomen in het leerplan maatschappelijke vorming, dat zowel in de tweede als in de derde graad.
  • Het luik financieel-economische vorming dat momenteel aan bod komt in de tweede graad, verdwijnt uit de tweede graad en komt voortaan enkel in de derde graad aan bod.
  • Een aantal andere items zoals artistieke vorming, sociaal-relationele vorming en geïnspireerd burgerschap zullen verdwijnen uit maatschappelijke vorming en worden opgenomen in het gemeenschappelijk funderend leerplan (GFL) dat identiek is voor de drie finaliteiten en voor de tweede en de derde graad.

Voor de realisatie van het leerplan maatschappelijke vorming in zijn gewijzigde vorm worden in de minimummodellessentabellen voortaan 4 graaduren voorzien voor de tweede graad en 2 graaduren voor de derde graad.

Net zoals voor de tweede graad A-finaliteit zullen er voor de derde graad A-finaliteit diverse organisatiemodellen worden ontwikkeld. Op basis daarvan kunnen scholen kiezen voor een vakgerichte benadering of voor een gedeeltelijke of volledige integratie van leerplannen van de algemene vorming. Die organisatiemodellen mag je tegelijkertijd met de nieuwe leerplannen, net voor de paasvakantie, verwachten.

Als je daarover vragen hebt, aarzel dan niet je regionale begeleider te contacteren.

Fijne dag

Luc, Martine, Tom, Valerie en Wendy

×
Kijkt als...
Niveau
Regio