Infomoment decreet internaten voor opvoeders

do 23 maart 2023

sla link op in klembord

Kopieer

We verwachten tegen volgend schooljaar een nieuw decreet onderwijsinternaten. Ondanks het feit dat we nog wachten op de definitieve goedkeuring van de Vlaamse regering willen we onze opvoeders toch al toelichting geven bij de globale inhoud van het decreet en specifiek bij de nieuwe personeelsmateries die betrekking hebben op de opvoeders.

Tijdens deze sessie:

  • Leer je de doelen en de globale inhoud van het nieuwe decreet onderwijsinternaten kennen
  • Krijg je inzicht in de gevolgen voor de internaatswerking, en meer specifiek bekeken vanuit de rol van de opvoeder
  • Krijg je inzicht in de personeelsgebonden materies, specifiek de wijzigingen voor het opvoedend personeel

We richten ons tot opvoeders van internaten.

Dit infomoment gaat digitaal door op donderdag 11 mei 2023 (van 13 - 15 uur) via Zoom.

Voor dit initiatief kun je tot 10 mei 2023 inschrijven.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio