Inclusief onderwijs, het team rond Léon doet het!
  • Inclusief onderwijs, het team rond Léon doet het!

Het team van ’t Biekorfje in Aalbeke staat graag klaar om kinderen met specifieke noden op te vangen. Zie hier het verhaal van Léon. Léon is een blinde jongen en liep zijn kleuterjaren op de wijkschool. Sinds september 2023 zit hij in het eerste leerjaar waar hij braille leert lezen en typen.
Kijk mee hoe Léon het doet in zijn klas en met zijn klasgenootjes.

Léon zit in het eerste leerjaar, hij is blind en leert daardoor op een andere manier. Een groot netwerk is betrokken: de ouders, de school, het zorgteam, het leersteuncentrum, thuisbegeleiding, medeleerlingen, Léon zelf… hun recept? Een combinatie van een schoolteam dat zich openstelt, ondersteuning van deskundigen en betrokkenheid van ouders, Léon en medeleerlingen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio