Impulsavond voor pastoraal op school - RUIMTE voor RUIMTE

di 6 juni 2023

In de ondertussen achtste jaargang (schooljaar 2023-2024) na het uitrollen van het concept van de Katholieke dialoogschool, kiezen we voor ‘ruimte’ als centraal woord. ‘Een wondere ruimte’ meer bepaald. Het begrip ‘ruimte’ komt niet zomaar uit de lucht vallen. In 2022 bracht Carl Snoecx het boek uit: ‘Scholen die naar sterren reiken’. Hij schreef dit boek in woelige tijden, toen Katholiek Onderwijs Vlaanderen bezwaar indiende bij het grondwettelijk hof tegen de toen nieuwe eindtermen. Carl wil(de) het katholieke onderwijs aansporen tegen de stroom in te roeien: weigeren om mee te doen met de kapitalistische tendens waarin de school een leerfabriek wordt. Carl Snoecx schetst het verlies van bezieling in het onderwijs in Vlaanderen (en wijder), en houdt een pleidooi voor ruimte, ruimte voor bezielend onderwijs, bezielende leraren en bezielende leerlingen. In zijn boek schetst Carl zes ruimtes die een katholieke dialoogschool kan aanwenden om uit te groeien tot een katholieke dialoogschool. Deze zes werden door de redactie van Leeftocht nog met vier andere aangevuld en zo ontstonden tien begintermen voor de wondere fysieke en mentale ruimte die een katholieke dialoogschool is of kan worden.

Impulsavond voor pastoraal op school
donderdag 24 augustus 2023
16.30 tot 21.00 uur, centrum d’Abdij, B. Ruzettelaan 435, 8310 Brugge
Schrijf je in

Programma:

 • Vanaf 16.30 uur: ruimte voor ontmoeting
 • 17 tot 18.30 uur ruimte voor levensbeschouwelijke diversiteit
  • Hamid Riffi
   Hamid Riffi is directeur van het Scheppersinstituut in Mechelen (SO) en tevens moslim. 
  • Abdellah Benotmane 
   Abdellah Benotmane geeft les in het so in Brussel aan de Erasmushogeschool. 
 • 18.30 tot 19 uur: ruimte voor identiteit in diversiteit
  An Quaghebeur, bisschoppelijk gedelegeerde, geeft toelichting bij de dialoognota voor een vernieuwd gesprek over levensbeschouwelijke symbolen en kentekens op school.
 • 19.15 tot 20.15 uur: ruimte voor dialoog en het stillen van honger
 • 20.15 tot 21 uur: ‘wondere ruimte’ verdiepend moment

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio