Implementatiedag decreet internaten rondom internen- en oudergebonden materies

do 23 maart 2023

We verwachten tegen volgend schooljaar een nieuw decreet onderwijsinternaten waar een aantal nieuwe decretale verplichtingen uit voortvloeien. Ondanks het feit dat we nog wachten op de definitieve goedkeuring van de Vlaamse regering willen we onze internaten toch al wegwijs maken bij de implementatie van de internen- en oudergebonden materies die nieuw zijn in het decreet. Zo kunnen de internaten zich reeds voorbereiden tegen volgend schooljaar.

We organiseren daartoe twee identieke digitale sessies op 20 april 2023 voor beheerders en bestuurders van internaten. Je kunt kiezen tussen de sessie in de voormiddag of de sessie in de namiddag.

Je krijgt inzicht en methodieken tot implementatie omtrent:

  • Inschrijving (algemeen en vanuit jeugdhulp)
  • Uitschrijving
  • Inhoud reglement
  • Tuchtprocedure

Inschrijven kan tot en met 29 maart 2023.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio