Achtergrond

Deze presentatie biedt je inhoudelijke duiding bij het leerplan Wiskunde. De inhoud van de presentatie werd afgestemd op vragen van leraren.

656KB

Klascement is overgenomen door de Vlaamse Gemeenschap. Dat betekent o.a. dat de website een make-over gekregen heeft. Wat er allemaal veranderd is lees je hier.

83KB

In deze fiche lees je concrete tips bij de doelstellingen rond het voorstellen van statistische gegevens en verbanden van het leerplan Wiskunde voor de tweede graad A-finaliteit. Vertrekpunt voor dit document vormden de waardevolle tips die tijdens het didactisch atelier aangebracht werden.

481KB

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkelde in samenwerking met didactici en docenten dertien taalgerichte lessenseries voor verschillende vakken en onderwijstypen. De lesbrieven besteden aandacht aan de betreffende vakinhoud en aan de taal die helpt de vakinhoud te verwerken. Deze lessenserie over grafieken maakt duidelijk hoe taalgerichte vakdidactiek in het vakgebied rekenen/wiskunde eruit kan zien.

2MB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio