Basisinformatie

Deze presentatie biedt je inhoudelijke duiding bij het leerplan Nederlands. De inhoud van de presentatie werd afgestemd op vragen van leraren.

1MB

Vaak word je als leraar Nederlands of PAV ingeschakeld om de taalfouten uit de GIP-bundels te halen. Allereerst is dat geen kerntaak voor jou als leraar. En bijkomend: er is veel online hulp beschikbaar.

103KB

Deze fiche wil je inspiratie bieden om je schrijfonderwijs nog efficiënter te maken. Basis van dit document vormen de tips die uitgewisseld werden tijdens de didactische ateliers rond schrijfvaardigheid.

139KB

In dit document brengen we een aantal interessante tips en achtergrondinformatie samen inzake leesonderwijs. Ook de inspirerende tips die gedeeld werden tijdens de didactische ateliers rond begrijpend lezen werden in deze fiche opgenomen.

161KB

In dit document brengen we een aantal tips samen om je te ondersteunen bij de realisatie van de literaire doelen uit het leerplan Nederlands voor de tweede graad A-finaliteit. Ook de inspirerende ideeën die meegegeven werden tijdens het didactisch atelier over literatuur zijn in de fiche opgenomen.

123KB

Leraren hebben verschillende rollen en taken. Ze staan voor de klas, hebben contact met collega's en ouders, en leren ook nog zelf. Bij alles wat ze doen, maken ze gebruik van taal. Van alle leraren wordt dan ook verwacht dat zij taalvaardig zijn én dat ze bijdragen aan de taalontwikkeling van hun leerlingen. Maar wat betekent dat precies? Over welke taalcompetenties moeten leraren beschikken om goed didactisch, pedagogisch en professioneel te kunnen handelen? Op die vraag biedt dit referentiekader een antwoord.

397KB

Deze gids formuleert vier onderzoeksgeïnformeerde aanbevelingen voor effectief schrijfonderwijs aan laaggeletterde anderstalige nieuwkomers. Elke aanbeveling legt in heldere richtlijnen uit hoe de leerkracht deze theoretische principes kan vertalen naar de klaspraktijk. Verder voorziet de gids ook concrete werkvormen en lesideeën voor in de klas en kaders met achtergrondinformatie voor wie meer over een bepaald thema wil weten.

6MB

Deze gids formuleert drie onderzoeksgeïnformeerde aanbevelingen om laaggeletterde anderstalige jongeren te leren lezen in het Nederlands. Elke aanbeveling legt in heldere richtlijnen uit hoe de leerkracht deze theoretische principes kan vertalen naar de klaspraktijk. Verder voorziet de gids voor elke aanbeveling een samenvatting van het wetenschappelijk bewijs, concrete werkvormen en lesideeën voor in de klas en kaders met achtergrondinformatie voor wie meer over een bepaald thema wil weten.

2MB

De praktijkgids Sleutels voor effectief begrijpend lezen bevat concrete didactische aanpakken die aan de vijf sleutels beantwoorden. Daarnaast vindt de lezer stappenplannen en scenario’s die schoolteams concreet kunnen inspireren bij het implementeren van een krachtige leesdidactiek in de klas (incl. differentiatie en evaluatie) en bij het uitstippelen van een schoolbreed leesbeleid. Ook komen heel wat bronnen van rijk tekstmateriaal aan bod. Deze publicatie bevat een samenvatting van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten van de literatuurstudie.

3MB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio