Leerplandoel 39

De leerlingen analyseren concrete situaties m.b.t. mensenrechten

  • Erkenning, naleving en schending van mensen- en kinderrechten
  • Mensenrechten en kinderrechtenverdrag
  • Mensenrechtenorganisaties

Waarom?

sla link op in klembord

Kopieer

Ook dit leerplandoel is verbonden met burgerschapsvorming. Leerlingen worden opgevoed tot mondige, kritische burgers die verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de samenleving.

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen dienen de concrete situaties te analyseren. Hier argumenteren leerlingen waarom de mensenrechten al dan niet in gevaar zijn. Ze moeten zaken kunnen afwegen met elkaar.

Aandachtspunten

sla link op in klembord

Kopieer

  • Dit doel is gebaseerd op een eindterm uit de sleutelcompetentie burgerschap.
  • Aangezien het gaat om het vak geschiedenis kan men ook gaan vergelijken met het verleden, maar er moet opgelet worden om niet te vervallen in presentisme. Het verleden dient namelijk in de correcte historische context weergegeven worden.

Hoe?

sla link op in klembord

Kopieer

  • De actualiteit biedt hier een mooi uitgangspunt. Je kan hier vertrekken vanuit de zaak Ahmadreza Djalali, de Iraanse wetenschapper en gastdocent aan de Vrije Universiteit.
  • Er kan gewerkt worden met lesmateriaal van mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International. Ze bieden op hun website heel wat materiaal aan. Hier kan je als leraar ook de kans grijpen op gedifferentieerd te werken en leerlingen te laten kiezen uit discriminatie, migratie, vrijheid van meningsuiting, …
  • Je kunt leerlingen ook vragen hoe zij concrete actie zouden ondernemen.
  • Je kunt ook werken rond Christine de Pisan en haar Livre de la cité des Dames waarin ze het opneemt voor de deugden en de vermogens van de vrouw. Hier is het wel nodig om waakzaam te zijn voor presentisme. 
  • Kijk ook naar de manier waarop mensen het opnemen voor bevolkingsgroepen die het wat moeilijker hebben.  Elisabeth van Hongarije is zeer begaan met de armen en tijdens de hongersnood van 1226 deelt ze, tegen de wil van haar omgeving, broden uit aan de armen. Schets de historische context voor de leerlingen, vraag hen waarom dit een betekenisvolle actie was. Eveneens kun je bekijken hoe ze ingaat tegen een beslissing van haar echtgenoot. Waarom doet ze dit? 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio