Leerplandoel 38

De leerlingen begrijpen aan de hand van actuele gebeurtenissen hoe democratische besluitvorming werkt in Vlaanderen, België en de Europese Unie. 

  • verkiezing, coalitie, meerderheid, oppositie, politieke partij
  • relatie tussen bestuursniveau en bevoegdheid 
  • binnen de respectievelijke bestuursniveau’s

Waarom?

sla link op in klembord

Kopieer

Ook dit leerplandoel is verbonden met burgerschapsvorming. Leerlingen worden opgevoed tot mondige, kritische burgers die verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de samenleving. Ze moeten daarom, aan de hand van die begrippen, het mechanisme kunnen vatten van het besluitvormingsproces.

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

  • De leerlingen formuleren hier hoe deze begrippen België, Vlaanderen en Europa doen werken. 
  • Met betrekking tot de relatie tussen bestuursniveau en bevoegdheid kunnen leerlingen verwoorden hoe de federale bevoegdheden beperkt zijn tot onze landsgrenzen en niet gelden voor andere Europese lidstaten.

Aandachtspunten

sla link op in klembord

Kopieer

  • Dit betreft leerstof die de leerlingen moeten begrijpen. 
  • Het is aangewezen om hierbij ook een drietal kaarten te gebruiken, misschien ook als vaste onderdelen in een vaklokaal: een Belgische kaart (met aangifte van gewesten en gemeenschappen), een Europese kaart en een wereldkaart.

Hoe?

sla link op in klembord

Kopieer

  • Erg zinvol is het wanneer je inspeelt op de actualiteit, zijn er gemeenteraadsverkiezingen, federale verkiezingen of Europese verkiezingen dan heb je als leraar de ideale context om er mee te starten. 
  • De learning corner van de EU stelt permanent didactisch materiaal ter beschikking. Ook kaarten kan je er verkrijgen. Europa materiaal voor in de les
  • Informatiepunt Europa Direct (IED), de educatieve dienst van Europa, stelt ook heel wat educatief materiaal ter beschikking. Europa direct, educatief materiaal

×
Kijkt als...
Niveau
Regio