Leerplandoel 29

De leerlingen verklaren verschillen tussen de historische beeldvorming over eenzelfde historisch fenomeen in het licht van een historische vraag.

Voor de realisatie van dit leerplandoel is het nodig dat de leerlingen alle voorgaande leerplandoelen van de krachtlijn “tot beargumenteerde historische beeldvorming komen” beheersen. Hierdoor zullen ze de verschillen kunnen blootleggen en de verklaring voor de verschillen kunnen afleiden. 

Mogelijke onderwerpen hiervoor zijn:

  • Het ‘klassieke’ beeld van de Noormannen in films, strips etc... tegenover het bijgestelde beeld door recent wetenschappelijk onderzoek.
  • De oorzaken van de Nederlandse opstand. Doorheen de geschiedschrijving van de 19de, 20ste en 21ste eeuw legden historici andere nadrukken op wat de oorzaak is van de Nederlandse opstand.
  • Vergelijking van het beeld dat geschetst wordt van Lodewijk XIV in de film “Le Roi Danse” tegenover de voorstelling van Lodewijk XIV door Hyacinthe Rigaud.
  • De weergave van gebeurtenissen tijdens de Franse revolutie in games (zie bv. Games@school) t.o.v. andere beeldvorming hierover.

Het gaat hier niet louter over een vergelijking van historische beeldvorming, maar over het verklaren van de verschillen tussen de historische beeldvorming over eenzelfde fenomeen. Best ook koppelen aan begrippen uit het lexicon.
 
Interessant materiaal dat hier ingezet kan worden is de serie Royal History’s Biggest Fibs van historica Lucy Worsley. Ze gaat na hoe bepaalde historische topics gemanipuleerd en gemythologiseerd werden. De thema’s die ze onder andere onderzoekt zijn: de reformatie, de Spaanse Armada, het verhaal van Queen Anne en de Franse revolutie.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio