Leerplandoel 27

De leerlingen illustreren met historische en actuele voorbeelden vormen van onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme.

Waarom?

sla link op in klembord

Kopieer

Dit leerplandoel is geënt op het vaardiger worden in het historisch denken en in het kritisch benaderen van thema’s.

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen plaatsen deze begrippen in de historische context omdat deze begrippen vandaag een andere invulling hebben gekregen.

Aandachtspunten

sla link op in klembord

Kopieer

  • Dit doel is gebaseerd op een eindterm uit de sleutelcompetentie burgerschap. 
  • De leerlingen moet hier kunnen illustreren, dus reproduceren. De leerlingen moeten dus in staat zijn om voorbeelden te geven.
  • De begrippen worden hier samen beschouwd en moeten niet van elkaar onderscheiden worden. 
  • Het is hierbij belangrijk dat leerlingen inzien dat begrippen historische periode-gerelateerd zijn en dus een wisselende inhoud hebben. Dit inzicht is heel belangrijk.
  • Je kunt de vergelijking laten maken tussen discriminatie ten aanzien van vrouwen vandaag en de visie van Malleus Maleficarum op vrouwen. Bij een dergelijke vergelijking is het cruciaal om niet in de valkuil van het presentisme te vallen. Samenlevingen moeten in hun historische context geplaatst worden. Bij zo’n vergelijking komt het waardeoordeel snel om de hoek loeren.

Hoe?

sla link op in klembord

Kopieer

  • Je kunt met de leerlingen inzoomen op discriminatie omwille van geloofsovertuiging. Bekijk in de Westerse middeleeuwse maatschappij wat de positie van de katholieke kerk was. Je kunt dit heel gemakkelijk doen via religieuze taferelen. Voor de vroegmoderne tijd kan je nagaan hoe de hugenoten in Frankrijk tijdens de 16de eeuw vervolgd werden. 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio