Het vaklokaal

Een aangepast en goed ingericht vaklokaal is niet alleen aangenamer werken voor de leraar en de leerlingen, het is ook een must volgens de leerplannen.

In de leerplannen aardrijkskunde, staat onder Basisuitrusting: Om de leerplandoelen te realiseren dient de school minimaal de hierna beschreven infrastructuur, materiële en didactische uitrusting ter beschikking te stellen: een vaklokaal dat minimaal uitgerust is … met voldoende materiaal om de les didactisch te onderbouwen.

Je kunt een vaklokaal makkelijk en zelfs met beperkte financiële middelen inrichten.

De uitrusting

sla link op in klembord

Kopieer

Volgens het leerplan omvat de minimale uitrusting:

 • een fysische wandkaart van de wereld;
 • een wereldbol;
 • minstens één computer met internet en beamer;
 • prikborden voor actuele berichten over het eigen leefmilieu, België, Europa en de wereld in functie van de leerstof;
 • topografische kaarten met verschillende schaal van de eigen streek;
 • voldoende gesteentemonsters en materiaal om ze te onderzoeken.

Maar het is beter om ook het volgende te voorzien:

 • fysische wandkaarten van de werelddelen — die moeten niet op een railsysteem, kan ook gewoon op statief als je die nodig hebt;
 • topografische kaarten uit de verschillende geografische streken van België en de excursiegebieden, uittreksels uit de gewestplannen, een geologische kaart en een bodemkaart van de eigen streek;
 • drie wandklokken (met bijvoorbeeld de tijd in New York, Londen en Tokyo) — kun je goedkoop aankopen in verschillende winkels;
 • meerdere wereldbollen zodat die voor onderzoek kunnen gebruikt worden (kunnen ook opblaasbare wereldbollen zijn), en ook een wereldbol die beschrijfbaar is met een stift;
 • een tellurium;
 • een aantal kompassen en eventueel een gps-toestel (maar dat laatste kan ook op de smartphones van leerlingen en tablets via apps);
 • 3D-modellen van reliëf, geologie … — die kun je vinden via internet en kun je zelf in elkaar steken;
 • set van atlassen voor gebruik tijdens de les;
 • best losse tafels zodat je de klasschikking kunt aanpassen aan een gekozen werkvorm.

Wandkaart: een must

sla link op in klembord

Kopieer

Veel scholen opteren er tegenwoordig voor om vaklokalen te vervangen door ‘gestandaardiseerde’ lokalen, met beamer en internet. De inspectie gaat daar niet mee akkoord:

"De projectie van een kaart is te vluchtig versus een kaart die er hangt en waar veel gebruik van gemaakt wordt. Het doel “leerlingen bouwen referentiekaart op” zal meestal niet gehaald worden met enkel de vluchtige projecties. Dit geldt ook voor een filmpje van een proef tonen versus een proef (als leerkracht) demonstreren.
Een vaklokaal moet voldoende uitgerust zijn om leerlingen te kunnen onderdompelen in het vak, dit omdat niet alle leerlingen voldoende inzicht krijgen in een ‘steriel’ lokaal.
Indien een school daar niet aan voldoet krijgt het bij een doorlichting een onvoldoende (Ingeschaald in de U4 indien niet voldoende).
Multifunctionele lokalen kunnen natuurlijk ook, mits voldoende uitgerust voor alle betrokken vakken."

Conclusie: een wandkaart is een must!

Voor wandkaarten zijn verschillende opties mogelijk:

Belangrijk:

 • Zorg dat de kaart ‘leesbaar’ is, liefst in het Nederlands.
 • Bij voorkeur een kaart met de fysische informatie en staatkundige grenzen.
 • Let bij een wereldkaart ook op de projectie: liever geen Mercatorprojectie, maar liever een Robinson- of Cantersprojectie.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio