Identiteitsnamiddag nieuwe personeelsleden basisonderwijs regio West-Vlaanderen

ma 5 december 2022

Aan de directies basisonderwijs en buitengewoon basisonderwijs
Aan alle beginnende leraren basisonderwijs en buitengewoon basisonderwijs

De pedagogische begeleiding van regio West-Vlaanderen biedt verschillende initiatieven aan voor nieuwe personeelsleden.

Daarop aansluitend organiseert het vicariaat voor onderwijs een identiteitsnamiddag over de eigenheid van de job binnen de identiteit van het katholiek onderwijs. We voorzien ook een ontmoeting met de hogescholen op die namiddag. De namiddag sluit af met een zending door bisschop Lode Aerts.

Dit moment vindt plaats in het diocesaan dienstenhuis Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout, op woensdag 1 februari 2023 van 13.45 tot 17 uur. Let wel: er is een stipt startuur met onthaal vanaf 13.15 uur.

Om de organisatie vlot te laten verlopen, vragen we je in te schrijven.

An Quaghebeur, bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs
Hilde Bouckaert, regiocoördinator pedagogische begeleiding West-Vlaanderen
pedagogisch begeleiders basisonderwijs regio West-Vlaanderen
Francis De Westelinck - Mieke Desmet - Sabien Lagrain, inspecteurs adviseurs rooms-katholieke godsdienst

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio