Neem deel aan een onlinefocusgroep over ICT-coördinatie en -beleid op scholen

wo 20 oktober 2021

  • ant

ICT-schoolbeleid is een cruciaal speerpunt in het Digisprong-actieplan van de Vlaamse Regering. Samen met ICF en Jan Hylèn, een Zweedse onderwijsexpert, ondersteunt IDEA Consult het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid bij de uitwerking van dit onderdeel van het actieplan.

Het project gaat de noden en hiaten rond ICT-coördinatie en -beleid in kaart brengen en richtlijnen ontwikkelen voor scholen om de transitie naar een effectieve ICT-coördinatie op gang te brengen.

Het project gaat zowel over leerplichtonderwijs als volwassenenonderwijs, en wordt gefinancierd met middelen van de Europese Commissie, DG REFORM.

Vor het in kaart brengen van de noden en hiaten rond ICT-coördinatie en -beleid, organiseren ze drie onlinefocusgroepen. Behoor je tot een van onderstaande groepen en debatteer je graag mee over dit thema? Schrijf je dan voor 12 november 2021 in:

Je bijdrage aan dit onderzoek wordt ten zeerste gewaardeerd!
Contactpersoon: Ella Desmedt, expert IDEA Consult, ella.desmedt@ideaconsult.be

×
Kijkt als...
Niveau
Regio