Advies ICCI over boekingswijze Digisprong-middelen

di 29 maart 2022

Op 12 januari 2022 publiceerde het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) een advies op zijn webpagina Digisprong-subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid aan scholen (icci.be). Dit advies wijkt af van de boekingswijze voorgesteld door Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de subsidie:

  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat er van uit dat subsidies die niet afhankelijk zijn van een investering overeenkomstig artikel 3:171, § 2, 3de lid KB/WVV op een 73-rekening moeten worden geboekt. Om te voorzien in een correcte cut-off en matching worden niet bestede subsidies en niet afgeschreven investeringen overgedragen naar volgende boekjaren door middel van een overlopende rekening 4930;
  • ICCI gaat er van uit dat het deel van de subsidies dat besteed is aan investeringen in het bestedingsjaar op een 15-rekening wordt geboekt en overeenkomstig de afschrijvingen in resultaat wordt genomen. Subsidies die besteed worden aan kosten of aan kortingen op leerlingenrekeningen worden op een 73-rekening geboekt. Zolang niet bekend is waaraan de subsidies worden besteed worden ze op overlopende rekening 4930 geboekt en overgedragen naar volgende boekjaren.

Het advies van ICCI heeft alleen betrekking op de boekingswijze van de subsidie, niet op de boekingswijze van de bestedingen van de Digisprong-middelen.

We hebben onze argumentatie overgemaakt aan ICCI en op basis van die nota heeft een gesprek plaatsgevonden dat niet tot een consensus heeft geleid. Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) vragen welke boekingswijze moet worden gevolgd. In afwachting van het antwoord van het CBN raden we het volgende aan:

  • Schoolbesturen met een commissaris-revisor kunnen het advies van het ICCI en onze reactie daarop aan de commissaris-revisor bezorgen en de te volgen boekingswijze van de subsidie in boekjaar 2021 samen met hem/haar overleggen.
  • Schoolbesturen zonder commissaris-revisor kunnen de boekingswijze die Katholiek Onderwijs Vlaanderen aanraadt en die algemeen beschreven is in het antwoord op de vraag “Hoe moet de subsidie en de aanwending geboekt worden?” blijven volgen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio