De chemieleerkracht

Ondersteunend didactisch materiaal voor lessen chemie: steekkaarten, experimenten, spelmateriaal, films, ICT, contexten waarin chemie zich manifesteert, informatie rond veilig werken in het labo … Ontwikkeld door de lerarenopleiding van UCLL in samenwerking met studenten.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio