Poster Mavo/PAV versterkt... de beginsituatieanalyse

Een goede beginsituatie is de sleutel tot succes. Door aan te sluiten bij de beginsituatie van je leerlingen creëer je maximale leerkansen.

Met deze poster willen we je inspiratie bieden rond dit onderwerp.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio