Mavo versterkt ... de beginsituatie - fiche 1

Uit alle onderzoeken en vakliteratuur blijkt dat het belangrijk is om de beginsituatie van je leerlingen in te schatten. In deze fiche vind je vier concrete manieren om de startpositie van je leerlingen te ontdekken.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio