Verdiepend doel: historische vragen stellen

De leerlingen stellen historische vragen over historische en actuele gebeurtenissen, personen en processen.

Waarom?

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen die zelf een historische vraag kunnen formuleren, zetten een belangrijke stap richting zelfstandig historisch denken. Historische vragen zijn immers de motor van historisch denken. Zelf vragen mogen formuleren verhoogt ook de betrokkenheid en motivatie van de leerlingen. Tot slot krijg je als leraar inzicht in de interesses van leerlingen en kun je op die manier daar op inspelen.

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen formuleren zelfstandig een historische vraag.

Aandachtspunten

sla link op in klembord

Kopieer

  • De doelstelling beperkt zich tot het louter formuleren van een historische vraag. Leerlingen moeten nog geen beargumenteerd antwoord geven noch het soort van historische vraag aangeven.
  • De historische vraag hoeft niet per se beperkt blijven tot de geziene samenleving of periode maar mag ook ruimer gaan.

Hoe?

sla link op in klembord

Kopieer

Vragen opsplitsen

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen kunnen de historische vraag opsplitsen in deelvragen. Je kunt dat doen via een ‘vraagboom’

Via de Engelse site ‘Classtools’ van een geschiedenisleraar kan je een andere grafische vorm gebruiken, een soort taartdiagram-met-vertakkingen. Je kunt zelf online de velden invullen: http://www.classtools.net/widgets/target/target2063.htm

Exit tickets

sla link op in klembord

Kopieer

Werk met exit tickets waar leerlingen de kans krijgen om een vraag te stellen over de geziene leerstof. Dat hoeft niet noodzakelijk een historische vraag te zijn, maar aangezien je dit verbindt met een lesmoment zullen de leerlingen wellicht tot historische vragen komen. Je kunt trouwens hun vragen dan gebruiken om te werken aan leerplandoel 1.

Voorbeeld 1

sla link op in klembord

Kopieer


EXIT CARD

Naam

 

Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Het leerdoel van de les vandaag was:
 
 
 
 
Twee dingen die ik vandaag in de les geleerd heb:
 
 
Dit is mijn vraag:

Voorbeeld 2

sla link op in klembord

Kopieer

Placemat

sla link op in klembord

Kopieer

Gebruik een placemat om historische vragen te verzamelen. Je kunt dit in twee richtingen gebruiken: in de centrale rechthoek een thema noteren waarrond vier leerlingen elk in een zone een of meerdere vragen noteren. Je kunt ook de centrale ruimte vrijlaten, leerlingen opdragen om vragen te bedenken rond een thema en dan in overleg de historische vragen centraal laten noteren.

Als tussenstap in een lessenreeks: laat leerlingen een historische vraag in het historisch referentiekader plaatsen (zie leerplandoel 2) en laat hen dan nadenken welke vraag of vragen je nog kan stellen om meer te weten te komen over een bepaald onderwerp of het vervolg. Je kunt dit opnieuw doen via een ‘vraagboom’, maar dan een lege versie.

Een handige manier om leerlingen tot historische vragen te brengen is het in vraag stellen van feitelijke uitspraken: hoe weten we dat en hoe bewijzen we dat? Je focust dan meer op de wetenschappelijke methode maar je stimuleert ook het inzicht dat geschiedenis een wetenschap is die opgebouwd is op argumenten. Leerlingen zijn voor dit soort vragen gevoelig, ze demonstreren daarmee hun groei naar zelfstandig kritisch denken.

Stel dat je meegeeft dat de eerste sporen van landbouw in China dateren uit de periode 8000 à 6000 voor Christus. Door leerlingen te stimuleren om te vragen hoe we dat weten, kun je verwijzen naar archeologische vondsten en daaruit afgeleide hypothesen.

De Engelse leraar Russell Tarr lokt vragen uit door zijn les spectaculair te laten beginnen. Hij creëert een crime scene, met een afgespannen plaats-delict en een lichaam onder een wit laken. Leerlingen moeten vervolgens vragen formuleren die we kunnen stellen om te achterhalen wat er gebeurd is. De leraar noteert die aan bord. Vervolgens toont de leraar een hint, bijvoorbeeld een foto van Ötzi of Caesar of een reeks foto’s. Leerlingen kunnen dan hun vragen verfijnen.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio