Waar staat de leerling; startvragen voor een goed gesprek.

In gesprek gaan met je leerlingen is niet altijd even eenvoudig. In tijden waar afstandsonderwijs het nieuwe normaal geworden is, is het echter eens zo belangrijk om te weten hoe het met onze leerlingen gaat, hoe zij zich voelen en waar zij staan in hun leervorderingen. Zullen zij deelnemen aan een zomerschool? Welke vakantietaken kunnen helpen om een bepaalde achterstand in te halen?

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio