Concrete ideeën en suggesties om te differentiëren.

Een bundel met een aantal concrete ideeën en suggesties om te differentiëren, vertrekkend vanuit een bepaald kader dat verschillende mogelijke aspecten van differentiatie syntethiseert: in taken & opdrachten, hulpmiddelen & ondersteuning, evaluatie, feedback & remediëring. Na wat heel beknopte info, krijg je er inspiratie ideeën en concrete suggesties vanuit de lespraktijk. De bedoeling is dit te raadplegen als een buffet en niet lineair te lezen.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio