Differentiatie binnen het leerplan van de basisoptie Economie en organisatie

Het leerplan van de basisoptie Economie en organisatie biedt heel wat mogelijkheden om te differentiëren. In de presentatie lichten we toe op welke basis je kunt differentiëren en vind je ook concrete voorbeelden ter inspiratie.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio