Materiaal inspiratiedag

Het leerplan van de basisoptie Economie en organisatie biedt leraren de mogelijkheid om vanuit het eigen pedagogisch project of in functie van de beginsituatie van een specifieke leerlingengroep keuzes te maken, te differentiëren of eigen accenten te leggen.

We denken daarbij aan het clusteren van doelen om deze te realiseren via o.a. projecten. Op het uitwisselingsplatform Smartschool vind je alle presentaties van de workshops van de inspiratiedag terug.

Heb je nog geen inlogcode voor het platform? Neem dan contact op met jouw pedagogisch begeleider. Deze bezorgt jou een inlogcode en paswoord.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio