Hoe aansluiten bij het meldpunt voor klokkenluiders?

di 12 september 2023

Op 21 juni 2023 heeft het Vlaams Parlement het Klokkenluidersdecreet Onderwijs definitief aangenomen. Dat is officieel in werking getreden op 11 augustus 2023. Het nieuwe decreet bepaalt dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een intern meldpunt.

Alle (onderwijs)instellingen van besturen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn automatisch aangesloten bij het interne meldpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Als je dat niet wil, kun je er natuurlijk voor kiezen om zelf een intern meldpunt op te zetten en te beheren. Dat laat je best weten aan klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Vergeet in ieder geval niet om de contactgegevens van je interne meldpunt te vermelden op de website(s) van je (onderwijs)instelling(en). Als je aansluit bij het interne meldpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, is dat:

Breng tot slot nog het lokale onderhandelingscomité (LOC) van je (onderwijs)instelling(en) op de hoogte van het feit dat je aansluit bij het intern meldpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hiervoor kun je gebruik maken van een algemene infofiche die je terugvindt op onze website.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio