Het omgevingsboek van VBS Olsene

20 jaar geleden startte directeur Mia T’Kindt met het opmaken van een omgevingsboek. VBS Olsene zet deze verzameling van erfgoed, locaties, weetjes, verhalen, … in als middel, illustratie en als leerinhoud bij het creëren van een krachtige leeromgeving. Ook al gaat Mia met pensioen, toch blijft zij de penhouder van het uitgebreid en gestructureerd omgevingsboek.

De omgeving van VBS Olsene

sla link op in klembord

Kopieer

Als leraar startte Mia T’Kindt met het opmaken van een omgevingsboek, omdat zij de nood voelde de omgeving van de school nog meer te betrekken bij de klas- en schoolwerking. Toen Mia directeur werd van de school zette ze dit werk verder.

Het omgevingsboek werd bij het invoeren van het leerplan ZILL grondig aangepast, zodat dit een ZILLig omgevingsboek kon worden. ZILL vormt de basis waaruit dit omgevingsboek vertrekt. Neem zeker een kijkje!

Vier jaar geleden was het jaarthema van VBS Olsene “op zoek in ons dorp”. Elke klas ging minstens één keer per trimester op verkenning in het dorp. Ze kregen van de directeur de opdracht om drie interessante voorbeelden te onderzoeken om het omgevingsboek aan te vullen. De leerlingen bezochten locaties die verband hadden met het thema.

Leerkrachten en leerlingen kunnen ook zelf materialen/voorbeelden/foto’s aanreiken door het met een omgevingsfiche aan de directeur te bezorgen. Via de website kunnen externen ook zelf tips doorgeven.

Het omgevingsboek leeft en wordt ook onder andere gebruikt door de leraren en leerlingen die werken rond bepaalde thema’s, voor concrete activiteiten tijdens de lessen, door stagiaires die onderzoek doen naar de geschiedenis van de school, als inspiratie voor iedereen om de omgeving te gebruiken en te betrekken bij de dagelijkse schoolwerking!

Zill-doelen

sla link op in klembord

Kopieer


OWna1

De natuur actief opzoeken en waarderen

OWti7

Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken waarom mensen sporen en verhalen uit hun leefwereld, die inzicht geven en herinneren aan een gedeeld verleden, bewaren

OWti4

Vaststellen en uitdrukken hoe de geschiedenis doorwerkt in de samenleving van vandaag en morgen en hoe je als mens deel uitmaakt van de geschiedenis

OWsa2

Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen in hun levensonderhoud voorzien

×
Kijkt als...
Niveau
Regio