Het gebruik van technologie bij het aanleren van beschrijvende statistiek - navorming UGent

do 29 februari 2024

In deze nascholing zal ingegaan worden op het gebruik van statistische software die een aanvulling is op de leerinhoud van de beschrijvende statistiek in de 2de graad van het secundair onderwijs (D- en D/A-finaliteit). Tevens zullen online databronnen aangereikt worden.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio