Het gebruik van ChatGPT in het vak Economie 2de graad D-finaliteit

ma 27 februari 2023

Bij het gebruik van ChatGPT in het studiedomein Economie en organisatie vertrekken we bij alle leerplannen vanuit dezelfde uitgangspunten en geven we een aantal voorbeelden om leerplandoelen te realiseren.

Uitgangspunten

sla link op in klembord

Kopieer

 • Leer leerlingen informatie te verwerken met ChatGPT en andere informatiebronnen.
 • Leer je leerlingen aan hoe ze met ChatGPT moeten of kunnen werken.
 • Ga in gesprek met je leerlingen over de resultaten van hun zoekopdrachten rond het al dan niet correct zijn ervan.
 • Laat je leerlingen in de klas praktisch oefenen met opdrachten.
 • Leer je leerlingen om kritisch te zijn over de output die ze genereren: Welke instructis gaf je aan ChatGPT? Wat missen ze? Welke info toevoegen? Leer leerlingen goede vragen te stellen. Schrijf een samenvatting vanuit ChatGPT en controleer op onjuistheden.
 • Ga op zoek naar overeenkomsten en verschillen tussen verschillende bronnen.
 • Laat opdrachten uitvoeren waarbij het eindproduct niet alleen tekst is.
 • Je leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hetgeen ze inleveren; correctheid van informatie is een onderdeel van de evaluatie.

Voorbeelden

sla link op in klembord

Kopieer

LPD 13 De leerlingen analyseren werkgelegenheidsmaatregelen op basis van: 

 • evolutie en (demografische) kenmerken van de beroepsbevolking;
 • werkloosheidsgraad, werkzaamheidsgraad, activiteitsgraad;
 • soorten werkloosheid waaronder jeugdwerkloosheid.

Belangrijk is dus dat de werkgelegenheidsmaatregelen besproken worden vertrekkende van actuele cijfergegevens.

 • Laat ze in de chat “Bereken de werkgelegenheidsgraad in België in 2021” intypen.
 • Je krijgt een hele berekening, met een formule en een resultaat (2022 kan nog niet, want de gepubliceerde cijfers gaan maar tot derde kwartaal 2022)
 • Laat ze dit resultaat controleren met statbel.fgov.be.  
 • Laat ze beide resultaten met elkaar vergelijken en bespreken.
 • Laat ze deze cijfers ook vergelijken met het Europese streefdoel. (bijvoorbeeld: we stellen vast dat de werkgelegenheidsgraad te laag is in vergelijking met het Europese streefdoel, laag bij vrouwen, werkloosheidsgraad is het hoogst in Brussel: houd dit tegen de maatregelen. Zijn er andere maatregelen mogelijk?)
 • Ga in gesprek met hen over hun bevindingen (verschillen).
 • Laat hen de juiste resultaten presenteren met presentatiesoftware (ppt, Prezi, Canva …)

Je kan deze toepassing ook aanpassen naar werkzaamheidsgraad en activiteitsgraad of een combinatie ervan. 

Alternatief of aanvulling:

 • Laat ze in de chat "Bereken de werkgelegenheidsgraad in België in het derde kwartaal in 2022” intypen. ChatGPT kan dit niet berekenen, maar verwijst wel naar de website van het Belgische Nationaal Instituut voor de Statistiek (https://statbel.fgov.be/)
 • Laat ze de werkgelegenheidsgraad dan opzoeken op deze website en dit cijfer verklaren en vergelijken met het Europese streefdoel.  
 • Laat ze het artikel “Werkgelegenheidsgraad bereikt recordhoogte in het derde kwartaal van 2022” op statbel.fgov.be lezen en verklaren.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio