Het conflict tussen Israël en Palestina verkennen in het basisonderwijs

di 10 oktober 2023

De leerlingen uit het basisonderwijs beschikken nog over weinig kaders en achtergrondinformatie om de complexe situatie rond het conflict tussen Israël en Palestina volledig te kunnen kaderen. Dit neemt echter niet weg dat de actuele gebeurtenissen prima aangegrepen kunnen worden om rond heel wat leerplandoelen uit Zin in leren! Zin in leven! aan de slag te gaan en krachtige onderwijsarrangementen aan te reiken.

Op de themapagina ‘Mens en maatschappij’ van de PRO.-site lees je dat we voor krachtig onderwijs over ‘Mens en maatschappij’ onder meer streven naar geïntegreerd onderwijs, betekenisvol onderwijs en leerlingen stimuleren tot onderzoekend en ontwerpend onderwijs. Methodieken gericht op systeemdenken* zijn ideaal om met de oudste leerlingen maatschappelijke kwesties te onderzoeken en daarbij gebruik te maken van betrouwbare en laagdrempelige bronnen zoals een filmpje over het conflict uit het jeugdjournaal.

‘Kennismaken met (internationale) organisaties die ernaar streven om het welzijn of de vrede in de wereld te bevorderen en in interactie gaan over de wijze waarop deze organisaties hun doel nastreven’ (OWsa7) en ‘Het belang van de fundamentele rechten van de mens en de rechten van het kind illustreren en daarbij ervaren en inzien dat rechten en plichten complementair zijn (OWsa8) zijn leerinhouden uit Zin in leren! Zin in leven! voor de oudste leerlingen van het basisonderwijs. De actualiteit biedt een mooie kapstok om deze leerinhouden nu op een betekenisvolle manier aan te bieden, net als bijvoorbeeld oefeningen in functie van het ontwikkelen van kaartvaardigheid (OWru6) en historisch bewustzijn (OWti3).

Goed onderwijs in een katholieke basisschool over ‘Mens en maatschappij’ vanuit Zin in leren! Zin in leven! beoogt ook dat leerlingen gemotiveerd zijn en dat ze zich ontwikkelen tot geïnspireerde zinzoekers. Zowel het betekenis geven aan, als het ontlenen van betekenis aan aspecten met betrekking tot mens en maatschappij is daarbij van belang. Conflicten zijn geen ver-van-mijn-bed-show, maar ook in de klas en thuis worden leerlingen ermee geconfronteerd. Daarom is het goed om in het kader van maatschappelijk kwesties steeds de transfer te maken naar de eigen leefwereld. In deze context kan in onderwijsarrangementen voor leerlingen van alle leeftijden intentioneel aandacht uitgaan naar leerinhouden uit Zin in leren! Zin in leven! zoals ‘oplossingsgericht omgaan met conflictsituaties, in respect voor zichzelf en de ander(en)’ (SErv5). ‘Inspirerend burgerschap‘ biedt scholen de nodige handvaten aan om dit op een onderbouwde manier handen en voeten te geven.

Via de themapagina’s op de PRO.-site, het leerplan Zin in leren! Zin in leven!praktijkvoorbeelden in de Zill-bib en posts op de Zill-facebook reiken we jou als leraar visie, leerinhouden en inspiratie aan om krachtige onderwijsarrangementen over deze en andere maatschappelijke kwesties voor te bereiden, aan te bieden en te evalueren. Zo hebben we onder meer ook het scenario ‘Tot overmaat van ramp’ in de Zill-bib ontwikkeld. Het reikt leraren handvatten aan om met leerlingen uit de tweede en derde graad basisonderwijs aan de slag te gaan rond deze en andere noodsituaties uit de actualiteit. De methodiek is conform de fasen van onderzoekend en ontwerpend leren rond maatschappelijke uitdagingen. Bij dit scenario vind je ook een bijlage met duiding en inspiratie specifiek rond het conflict tussen Israël en Palestina.

Meer info

sla link op in klembord

Kopieer

*Systeemdenken

sla link op in klembord

Kopieer

Systeemdenken ondersteunt kinderen in het onderzoeken van de wereld: kinderen ontwikkelen inzicht in de samenleving.
Systeemdenken zorgt voor een genuanceerd wereldbeeld dat rekening houdt met de verschillende standpunten in een verhaal.
Systeemdenkers bekijken het leven op zoveel mogelijk manieren. Zo leren ze om hun oordeel uit te stellen en eerst alle kanten van het verhaal te onderzoeken, vooraleer een standpunt in te nemen.” (Bron: https://djapo.be/systeemdenken-duurzame-wereld, geraadpleegd op 16 februari 2022)

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio