Herwerkt model van het arbeidsreglement voor de onderwijsinternaten

wo 24 januari 2024

Je vindt het nieuwe model van het arbeidsreglement voor de gesubsidieerde personeelsleden in de onderwijsinternaten op onze PRO.-site onder Personeelsbeleid > Overleg en inspraak > Arbeidsreglement > Onderwijsinternaten. Het model werd aangepast aan het nieuwe decreet over de onderwijsinternaten en kreeg een algehele update. Het werd in overleg met de vakorganisaties uitgewerkt.

Het model arbeidsreglement voor het contractueel arbeiders- en bediendenpersoneel wordt momenteel aangepast en zal eerstdaags online komen. We houden je hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio