Hersamenstelling lokale onderhandelingscomités de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap najaar 2023: tijdig overleg met je vakbondsafgevaardigden vereist

di 10 oktober 2023

De hersamenstelling van de lokale onderhandelingscomités (LOC’s) moet plaatsvinden tussen maandag 27 november en vrijdag 8 december 2023. Als je in je school, internaat, CVO of leersteuncentrum de komende vier jaar met het LOC aan de slag wil, is het hoog tijd om met de voorbereiding voor de (her)samenstelling van dit orgaan te starten.

Je moet namelijk het aantal mandaten bepalen waarop elke delegatie recht heeft. Als er meer mandaten zijn dan vakbondsafgevaardigden dan moet je de vakbondsafgevaardigden beluisteren of ze al dan niet afzien van de invulling van alle mandaten. Je moet met hen ook tijdig het gesprek aangaan als je wil werken met een eengemaakt LOC, dit is één LOC voor enkele instellingen. Ook de verkiezingsdag moet je in samenspraak met je vakbondsafgevaardigden afspreken.

Opgelet, als je afspreekt dat de LOC-verkiezingen in jouw instelling(en) plaatsvinden op maandag 27 november, dan moet je dit ten laatste op 27 oktober communiceren aan je personeel.

Onder het thema Overleg en inspraak op de website vind je een uitgebreide themapagina over de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van het LOC. De kieskalender 2023 geeft je een overzicht van de na te leven deadlines.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio