Hersamenstelling van de lokale onderhandelingscomités en de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap najaar 2023

di 22 augustus 2023

In overleg met de vakorganisaties stelt katholiek Onderwijs Vlaanderen voor om de LOC-verkiezingen 2023 te laten plaatsvinden tussen maandag 27 november 2023 en vrijdag 8 december 2023. Aangezien de datum waarop de verkiezingen zullen plaatsvinden minstens dertig kalenderdagen voor de verkiezingsdag moet meegedeeld worden aan het personeel, moet in een instelling waar beslist is om de LOC-verkiezing te laten plaatsvinden op 27 november 2023, die datum uiterlijk op 27 oktober 2023 gecommuniceerd worden.

Onder het thema Overleg en inspraak op de website vind je een uitgebreide mededeling over de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van het LOC. Als ondersteuning bij de organisatie van je verkiezingen, vind je er onder de rubriek ‘verkiezingen 2023’ ook een kieskalender die je een overzicht biedt van de na te leven deadlines, en enkele modeldocumenten die je kunt gebruiken in de loop van het verkiezingsproces.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio