Hermeneus. Verzen van een vrouwengek. De radicale filosofie van Diogenes.

do 30 maart 2023

In het eerste artikel buigt Roald Dijkstra zich over het huidige wetenschappelijke debat over de vraag wie Sint-Pieter in Rome liet bouwen. Was het keizer Constantijn?

Trauma is van alle tijden. Ninah Tiemersma onderzoekt of er in de wereld van de Grieken, meer bepaald in de Griekse tragedies, over trauma, de gevolgen en de behandeling ervan werd nagedacht.

Boëthius’ traktaat over de Heilige Drievuldigheid wordt door Victoria Boudeweel Piscador voor het eerst naar het Nederlands vertaald. In haar bijdrage licht ze toe hoe Boëthius hierin sterk door de ideeën van Aristoteles is beïnvloed.

Het leven en werk van Roufinos, een miskende epigramschrijver uit de Griekse anthologie, wordt door Paul Claes voorgesteld en hij presenteert voor het eerst een Nederlandse vertaling van een deel van het oeuvre van Roufinos.

Inger N.I. Kluin staat in dit artikel stil bij de radicale filosofie van Diogenes van Sinope, in het bijzonder zijn ideeën over slavernij.

In de voorlaatste bijdrage schetst Peter van der Pasch de ontstaansgeschiedenis van het Museum Romeinse Katakomben in Valkenburg.

In de vaste rubrieken ‘Uitgelicht’, ‘Musea’ en ‘Boeken’ kun je weer terecht voor bruikbare tips.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio