Herinvoering en uitbreiding stageverplichting in studierichtingen van A en D/A-finaliteit

do 24 augustus 2023

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft met verbazing kennis genomen van de herinvoering en uitbreiding van de stageverplichting in de studierichtingen van de derde graad A- en D/A-finaliteit. Vorig schooljaar deelde de overheid nog mee dat de stageverplichting niet meer werd opgenomen in de gemoderniseerde derde graad omdat onderwijsinstellingen zelf moeten kunnen bepalen hoe onderwijsdoelen worden behaald. In juli werd in onderwijsdecreet XXXIII via een amendement een stageverplichting opgenomen van minstens 18 halve dagen per leerjaar voor alle studierichtingen in het eerste én tweede leerjaar van de derde graad van de A- en D/A-finaliteit en in de zevende leerjaren gericht op instroom arbeidsmarkt. Deze maatregel werd snel en zonder voorgaand overleg beslist waardoor er onvoldoende werd bekeken wat de gevolgen zijn. Er zullen dus ongetwijfeld knelpunten opduiken die scholen vandaag al ervaren bij het vinden van geschikte stageplaatsen.
Voor de nog niet gemoderniseerde studierichtingen in het tweede en derde leerjaar van de derde graad wordt de stageverplichting als nieuw gegeven ingevoerd vanaf 1 september 2023 voor alle tso-richtingen (met uitzondering van biotechnische wetenschappen, informaticabeheer, industriële wetenschappen en voedingstechnieken), ook als er tot nu toe geen stageverplichting was. De laattijdige besluitvorming maakt dat scholen zich daarop onmogelijk hebben kunnen voorbereiden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen adviseert de scholen om gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van deze verplichting voor die studierichtingen in het 2de leerjaar van de derde graad waarvoor de verplichting nieuw is. We kunnen enkel maar vaststellen dat de daaraan gekoppelde motiveringsplicht leidt tot nodeloze bijkomende planlast. Als motivering kan het daarom volstaan om te verwijzen naar volgende elementen 

  • de laattijdige beslissing van deze maatregel en het gebrek aan tijd om dit degelijk voor te bereiden voor het schooljaar ’23-‘24;
  • voor deze studierichtingen gold nooit een stageverplichting en  tot voor kort werd door de overheid gecommuniceerd dat er ook in de gemoderniseerde derde graad geen stageverplichting zou worden opgelegd;
  • het is niet zinvol om voor één schooljaar een stagewerking op te starten in een studierichting die door de modernisering so het schooljaar nadien van profiel wijzigt.
Voor de gemoderniseerde studierichtingen in het 1steleerjaar van de derde graad verandert er op 1 september 2023 nog niets. De stageverplichting gaat voor de studierichtingen van de nieuwe matrix pas in op 1 september 2024. Scholen hebben met andere woorden een jaar de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. Toch blijven er ook dan nog een aantal knelpunten die moeten worden opgelost. Katholiek Onderwijs Vlaanderen beraadt zich nog over stappen om de regelgeving te laten bijsturen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio