Help je mij? Ik heb je iets te vertellen

Vanuit een sterke visie op ondersteunde communicatie reiken de logopedisten en leraren van bubao Sint-Franciscus Strijtem hun leerlingen zoveel mogelijk verschillende interactiemogelijkheden aan. Dit voorbeeld toont de vormen van ondersteunde communicatie en hoe ze leerlingen uitnodigen om een gesprekspartner te vinden om hun behoeften te uiten.

Ondersteunde communicatie

sla link op in klembord

Kopieer

Communicatie is een recht voor iedereen. Niet iedereen communiceert op dezelfde manier, maar iedereen heeft wel iets te vertellen.

Daarom bieden wij alternatieve communicatievormen aan om de communicatie te ondersteunen:

 • sleutelkoord met picto's
 • fotomapje
 • Go Talk met foto's
 • app Go Talk
 • SMOG: spreken met ondersteuning van gebaren
 • communicatiekaart
 • praatknop

We bieden verschillende vormen van communicatie aan (gebaren, foto’s, communicatiekaarten ...) en individualiseren per leerling naargelang de noden. Een voorbeeld hiervan: De communicatiekaarten worden opgebouwd. Soms staan er maar een vijf tot tien symbolen op, anderen gebruiken de gehele kaart.

We gaan uit van multimodale communicatie. Waarbij alle kanalen (bv. zowel verbaal als met communicatiekaart en smog) goed zijn om te communiceren. Er is nooit sprake van één geschikte vorm van ondersteunde communicatie. Er worden verschillende vormen gebruikt om te communiceren (vb. zowel verbaal als met communicatiekaart, smog, mimiek). Dit is dan een communicatiesysteem. Leerlingen gebruiken in verschillende contexten wat ze daar hebben onthouden of geïntegreerd.

Binnen onze school proberen we op verschillende manieren en plaatsen de communicatie van onze leerlingen te stimuleren. Niet alleen in de klas, maar ook op de speelplaats, in de refter, in de toiletruimte ...

We visualiseren en verduidelijken tot wie en waar de leerlingen zich kunnen richten om een vraag te stellen:

 • via de toezichter die een fluohesje draagt op de speelplaats;
 • door een polsbandje om aan te duiden waar de leerling een persoon kan aanraken om iets te vragen.

Zill-doelen

sla link op in klembord

Kopieer

 • TOtg4: Mondeling en schriftelijk willen en durven communiceren en het nut daarvan inzien
 • TOmn2: Een mondelinge boodschap overbrengen
  • Spontaan vertellen (over gevoelens, ervaringen, gedachten, handelingen
  • 6m-2j6m: Uitbreiden van communicatie  in omgang met vertrouwde volwassenen in verschillende situaties in het hier en nu zoals verzorging, werksessies, eetmomenten
  • 12m-2j6m: Eenvoudige verbale boodschappen uiten in het hier en nu eventueel met ondersteuning van andere communicatievormen
  SErv1: Zich engageren in relaties, daar deugd aan beleven en zich daarover uitdrukken
  • 6-18m: Het opmerken van en reageren op andere personen - vanuit  bepaalde lichaamssensaties openstaan voor toenadering of vermijden van andere personen – begrijpen dat de ander in interactie wil gaan, dat een boodschap voor hem bedoeld is – ontwikkelen van sociale gerichtheid – actief uitwisselen van informatie

Meer lezen?

sla link op in klembord

Kopieer

Visie op ondersteunde communicatie van begeleidingscentrum Sint-Franciscus (BuBao, Buso, GiW en MFC)

SCORE is een symboolgebaseerd communicatiesysteem met een kern- en een randwoordenschat, dat bestaat uit een papieren versie (low-tech) en uit een dynamische versie in Mind Express.
 
Er zijn meerdere symboolgebaseerde communicatiesystemen, score i daar één van.

Afkortingen

sla link op in klembord

Kopieer

BuSO Buitengewoon secundair onderwijs
BuBao Buitenegwoon basisonderwijs
MFC Multi functioneel centrum
GiW geïntegreerde werking welzijn-onderwijs

×
Kijkt als...
Niveau
Regio