Grafimedia onderzoekscompetentie: een uitgewerkt voorbeeld

Hieronder vind je een uitgewerkt voorbeeld om te werken rond het leerplandoel: ‘De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting.'

Onderzoeksvraag:

sla link op in klembord

Kopieer

Welke rol speelt typografie bij het overbrengen van de boodschap in verschillende soorten grafisch ontwerp, zoals reclame, branding en redactioneel ontwerp?

Leerplandoelen:

sla link op in klembord

Kopieer

LPD 12: De leerlingen passen de basisprincipes van typografie toe.

Fase 1: Oriëntatie

sla link op in klembord

Kopieer

- Oriëntatie op het onderzoeksprobleem:

In deze fase verkennen de leerlingen het onderzoeksprobleem rond typografie en grafisch ontwerp. Ze onderzoeken hoe typografie een cruciale rol speelt bij het overbrengen van de boodschap in verschillende soorten grafisch ontwerp, zoals reclame, branding en redactioneel ontwerp. Leerlingen kunnen voorbeelden bestuderen van typografie in verschillende contexten en nadenken over hoe verschillende typografische keuzes de perceptie en impact van een ontwerp kunnen beïnvloeden.

- Hypotheses formuleren:

De leerlingen brainstormen over mogelijke hypotheses met betrekking tot de rol van typografie in verschillende soorten grafisch ontwerp. Ze kunnen hypotheses opstellen zoals: "Het gebruik van opvallende en goed leesbare typografie zal de effectiviteit van reclame-ontwerpen vergroten" of "Consistente typografie draagt bij aan een sterke merkidentiteit in brandingontwerp".

Fase 2: Probleem(stelling) of onderzoeksvraag

sla link op in klembord

Kopieer

- Onderzoeksvraag formuleren:

Leerlingen leren hoe ze een onderzoeksvraag kunnen formuleren die gericht is op het verkennen van de rol van typografie in verschillende soorten grafisch ontwerp. Een mogelijke onderzoeksvraag kan zijn: "Welke rol speelt typografie bij het overbrengen van de boodschap in reclame, branding en redactioneel ontwerp, en hoe verschillen deze rollen per context?"

Fase 3: Onderzoeksmethoden

sla link op in klembord

Kopieer

- Welke onderzoeksmethoden bestaan er?

Leerlingen verkennen verschillende onderzoeksmethoden die geschikt zijn voor het onderzoeken van typografie in grafisch ontwerp. Dit kan onder meer bestaan uit het analyseren van bestaande ontwerpen, het uitvoeren van enquêtes of interviews met ontwerpers en gebruikers, en het bestuderen van relevante literatuur en bronnen over typografie en ontwerptheorie.

- Opstellen van een onderzoeksplan:

Leerlingen formuleren een duidelijk onderzoeksplan waarin ze hun onderzoeksvraag, doelstellingen, methoden en planning beschrijven. Ze kunnen ook nadenken over hoe ze de resultaten van hun onderzoek zullen presenteren, bijvoorbeeld door middel van een rapport, presentatie of ontwerpportfolio.

Fase 4: Gegevensverzameling, analyse en conclusie

sla link op in klembord

Kopieer

- Leerlingen verzamelen gegevens volgens hun onderzoeksplan, bijvoorbeeld door verschillende typografische ontwerpen te analyseren op hun effectiviteit in het overbrengen van de boodschap in verschillende contexten.

- Ze analyseren de gegevens en trekken conclusies over de rol van typografie in reclame, branding en redactioneel ontwerp, en hoe deze rol kan variëren afhankelijk van de context. Ze kunnen ook aanbevelingen doen voor het verbeteren van typografische ontwerppraktijken op basis van hun bevindingen.

- Leerlingen presenteren hun bevindingen en conclusies op een gestructureerde en overtuigende manier, waarbij ze de relevantie van hun onderzoek voor grafisch ontwerp en typografie benadrukken.

Algemeen:

sla link op in klembord

Kopieer

Na elke fase is er ruimte voor reflectie en feedback, zodat leerlingen hun leerproces kunnen evalueren en verbeteren. Het onderzoeksproces biedt leerlingen de mogelijkheid om hun begrip van typografie en grafisch ontwerp te verdiepen, terwijl ze tegelijkertijd waardevolle onderzoeksvaardigheden ontwikkelen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio