Geoland - Hoe met GIS de veranderingen in landschappen monitoren en analyseren

ma 23 oktober 2023

In 2000 werd de Europese Landschapsconventie goedgekeurd. Daarbij erkent Europa het landschap als een essentieel onderdeel van de leefomgeving. Het doel van het verdrag is de bescherming, het beheer en de inrichting van landschappen te bevorderen en een Europese samenwerking te bewerkstelligen.

Het GEOLAND-project geeft specifiek aandacht hoe we de veranderingen in landschappen kunnen monitoren en analyseren om op basis daarvan nieuwe visies te formuleren. Daarbij werd een leertraject ontwikkeld zodat leerlingen hun (bestaande of nieuwe) kennis kunnen aanwenden voor het beschrijven en beoordelen van het beheer en de bescherming van Europese landschappen. Meer specifiek wordt gebruik gemaakt van de benadering van landschapskarakterisatie (Landscape Character Assessment (LCA)) waarbij landschappen systematisch worden gekarakteriseerd, beschreven en geëvalueerd.

Hierbij wordt GIS gebruikt zowel op het terrein als in de klas.

Wanneer?
De resultaten van dit project worden voorgesteld tijdens een webinar op maandag 27 november van 19 tot 20 uur.

Deelname is gratis, wel vooraf inschrijven via deze forms: https://forms.gle/zgrVZGdRWnRnioSv9

Je krijgt dan enkele dagen voor het webinar de deelnamelink.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio