Formol in de wetenschapsklas

wo 8 november 2023

Formol in de wetenschapsklas

sla link op in klembord

Kopieer

In de wetenschappen wordt formol (oplossing van methanal) gebruikt om biologische weefsels en organismen te bewaren.
Bij raadplegen van de COS-brochure merk je op dat deze oplossing ingeschaald is onder de kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en bij een concentratie ≥ 0.1% verboden is voor leerlingen-en demonstratieproeven in het secundair onderwijs.

  Wat met de op formol bewaarde weefsels en organismen in het wetenschapslokaal?
  Vanuit de pedagogische begeleiding wetenschappen adviseren we om een risico-analyse te doen en vooral het voorzichtigheidsprincipe te hanteren. Mogelijk richtinggevende vragen die je hierbij kan stellen:

  • Bij het bewaren van de potten in een gesloten kast: kunnen leerlingen de kast openen? Worden de potten bewaard in een brandvrije kast, is er eventueel een lekbak voorzien?
  • Zijn de potten met weefsels, organismen … op formol voorzien van de nodige GHS-etikettering? Garandeert de sluiting van de potten dat er geen dampen kunnen vrijkomen? Wordt dit eventueel gemonitord? Is de aanwezigheid en opslag van deze potten gemeld in het kader van ARAB? Is de brandweer op de hoogte van de aanwezigheid/opslag van formol (dampen die vrijkomen bij brand …)?
  • Is dit materiaal noodzakelijk voor het realiseren van de leerplannen? Zijn er andere didactische werkvormen die je kunt hanteren (modellen, digitaal materiaal, beeldmateriaal …)?

  Indien je de op formol bewaarde weefsels en organen wil verwijderen moeten de weefsels en organen gescheiden worden van de formol en mogen ze meegegeven met het gewone restafval van de school onder dezelfde voorwaarden als het andere biologisch afval.
  Het verwijderen van de oplossing van methanal gebeurt samen met het andere chemisch afval van de school volgens de richtlijnen (COS-brochure).

  Neem contact op met je vakbegeleider wetenschappen bij vragen of bij nood aan ondersteuning.

  Recent verwant nieuws

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio