Flexi-jobs in het onderwijs voor gesubsidieerd personeel

do 25 januari 2024

De programmawet van de federale overheid waarin de uitbreiding van de wetgeving op de flexi-jobs is opgenomen, is bekrachtigd op 22 december 2023. Het verdere besluitvormingsproces op federaal niveau zal afgerond zijn tegen 1 april 2024.

De regelgeving voor onderwijs op Vlaams niveau wordt momenteel verder voorbereid en heeft als ingangsdatum 1 april 2024. Van zodra deze duidelijk is, communiceren we zo snel mogelijk via onze nieuwsbrief.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio